Lead Forward

Är du ledare och vill jobba med din utveckling?
Prestationsbyrån arbetar med Lead Forward som är en strukturerad metod för ledarutveckling. Metoden bygger på en typ av feedback som heter feed forward. Processen innefattar en feedbackkartläggning som ger dig som ledare en nulägesbild av hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap. Metoden kan användas på individer eller som del av en ledarutveckling i grupp. Under ett antal coachmöten får du möjlighet att reflektera över ditt resultat och även skapa en handlingsplan kring dina utvecklingsområden. Är du intresserad av att genomföra en Lead Forward eller vill veta mer, är du välkommen att kontakta oss.