Jag vill veta mer om "Ett litet spel om medarbetarskap"

Introduktion till medarbetarskap med Stefan Söderfjäll