Prestationsutveckling

När vi pratar om stress, för höga krav och sänkt förmåga att prestera hävdar vi att det inte alltid är hög belastning i sig som är problemet. Det är snarare avsaknaden av återhämtning. Om alla organisationer och företag arbetade med att säkerställa välmående och hög energi hos sina medarbetare, skulle många av de problem som finns idag på arbetsplatser runt om i världen, upphöra att existera. Att prestera på topp, att vara sitt bästa jag är ingen omöjlighet men om prestationen inte möts upp av återhämtning, håller det inte i längden. Och det är precis det vi vill, att alla ska få chans att hålla i längden, att få vara produktiva och prestera på topp och samtidigt må bra, sova bra och ha gott om energi över till annat. Vi tror på att hitta balansen mellan prestation och återhämtning som ett sätt att skapa välmående individer och arbetsplatser som i sin tur ger effekt på produktivitet, resultat, kreativitet och arbetsmiljö.