Prestationsutvecklare och coach

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med samtal idag. Dessa samtal kan ske i din roll som chef/ledare, socionom, kurator, psykolog, samtalsterepeut, läkare, sjuksyster och coach till exempel. Som prestationsutvecklare får du tillgång till en rad insikter, metoder och verktyg kring att frigöra potential. Hur man kan öka sitt välbefinnande och sin prestation, oavsett om det handlar om att uppnå ett konkret förändringsresultat på jobbet eller att skapa en mer harmonisk livssituation.

Låter det intressant? Det tycker vi också. Därför erbjuder Prestationsbyrån en av landets mest kvalificerade utbildningar inom coachning för att bli diplomerad prestationsutvecklare. I tre block ges du möjligheten att tillgodogöra dig alla nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta med prestationsutveckling. Under sammanlagt 15 seminarier fördelade över tre block fokuserar vi på det som leder till hög prestation och välmående.

Merparten av seminarierna genomförs i webinarieform och instudering inför, arbete under och reflektion efter seminariet genomförs i Howspace.

Vid 2 tillfällen ses vi under 3 heldagar för att träna och fördjupa våra färdigheter.
I dina studier behöver du 5 klienter att arbeta med för att tillämpa verktyg och färdigheter tillsammans med.

Kurslitteraturen är relativt omfattande och stort ansvar läggs vid din egen disciplin och struktur.

Egen handledning i form av 4 möten med en prestationsutvecklare ingår.

Block 1, ger en fördjupning inom individ­utveckling och samtal i form av Acceptance and Commitment Training, coachande samtal och aktivt lyssnande.

Block 2, ger en fördjupning i vår samtalsmetodik men också kunskap kring Energiindex, POMS och EmRecQ. Verktygen som är framtagna tillsammans med Göran Kenttä är unika för Prestationsbyrån och våra konsulter. Det är verktyg som på individnivå, grupp och populationsnivå skapar en unik insyn i tillgänglig energi och förutsättningar för att kunna både prestera och återhämta sig. Detta kompletteras med aktivt lyssnande, ordlös kommunikation, motiverande samtal, träning och övning. Tyngdpunkten ligger inom psykofysiologi och hur belastning och återhämtning är effektiva verktyg för att optimera prestationsförmågan.

Block 3, behandlar gruppdynamik, grupphandledning och metoder för att arbeta effektivt med att arbeta med team. Den teoretiska utgångspunkten är Wheelans gruppdynamiska teorier. Vi lägger också till grupperspektivet i arbetet med individer.

Läs mer Visa mindre

Kurserna leds av några av våra mest erfarna prestationsutvecklare samt ledande externa experter.

Göran Kenttä är fil. dr i Idrottspsykologi och har under många år forskat bland annat på återhämtning. Göran har fungerat som rådgivare, coach och mentor inom många olika fält och idrotter.  Göran har också författat ett flertal böcker inom idrottspsykologi.

Jonas Elfort Ek, vd Prestationsbyrån. Jonas har studerat personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet och sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Jonas har utbildat coacher sedan 2003 och har själv coachat hundratals individer inom näringsliv och elitidrott.