Coach och prestationsutvecklare

 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar professionellt med samtal idag. Dessa samtal kan ske i din roll som chef/ledare, socionom, kurator, psykolog, samtalsterepeut, läkare, sjuksyster och coach till exempel.  Som prestationsutvecklare får du tillgång till en rad insikter, metoder och verktyg kring att frigöra potential. Hur kan man öka sitt välbefinnande och sin prestation, oavsett om det handlar om att uppnå ett konkret förändringsresultat på jobbet eller att skapa en mer harmonisk livssituation.

Låter det intressant? Det tycker vi också. Därför erbjuder Prestationsbyrån en av landets mest kvalificerade utbildningar inom coachning för att bli diplomerad prestationsutvecklare. I tre block kommer du tillsammans med en mindre grupp deltagare (4-12 personer) att ges alla nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta med prestationsutveckling. Under sammanlagt 12 kursdagar i tre block fokuserar vi på det som leder till hög prestation och välmående.

Block 1, ger en fördjupning inom individ­utveckling och samtal i form av Acceptance and Commitment Training, coachande samtal, aktivt lyssnande under ledning av Göran Kenttä, Emma Junström och Jonas Ek.

Block 2,  ger en fördjupning i vår samtalsmetodik men också  kunskap kring Energiindex, POMS och EmRecQ. Verktygen som är framtagna tillsammans med Göran Kenttä är unika för Prestationsbyrån och våra konsulter. Det är verktyg som på individnivå skapar en unik insyn i sitt eget tillstånd.

Detta kompletteras med aktivt lyssnande, ordlös kommunikation, motiverande samtal, träning och övning. Tyngdpunkten ligger inom psykofysiologi och hur belastning och återhämtning är effektiva verktyg för att optimera prestationsförmågan. Kursledare Jonas Elfort Ek, Emma Junström och Göran Kenttä.

Block 3, behandlar gruppdynamik, grupphandledning och metoder för att arbeta effektivt med att sätta ihop kraftfulla team. Den teoretiska utgångspunkten är Wheelans utveckling av FIRO. Vi lägger också till grupperspektivet i arbetet med individer. Blocket leds av Jonas Ek.

Läs mer Visa mindre

Kurserna leds av några av våra mest erfarna prestationsutvecklare samt ledande externa experter.

Göran Kenttä är fil. dr i Idrottspsykologi och har under många år forskat bland annat på återhämtning. Göran har fungerat som rådgivare, coach och mentor inom många olika fält och idrotter.  Göran har också författat ett flertal böcker inom idrottspsykologi.

Jonas Elfort Ek, vd Prestationsbyrån. Jonas har studerat personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet och sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Jonas har utbildat coacher sedan 2003 och har själv coachat hundratals individer inom näringsliv och elitidrott.

Emma Junström,
Prestationsutvecklare  Psykologstudier vid Lunds universitet. Sociologistudier vid Stockholms universitet. Arbete som lärare och special­lärare under 15 år. Arbete inom träning och friskvård samt ACT-trainer.

Läs mer Visa mindre