Dagdrömmar gör dig olycklig

2015/01/02 · Publicerad i Uppdaterat · kommentar 
Kina

Kina

Filosofiska och religiösa traditioner har i alla tider hävdat att lycka hittar man genom närvaro i varje ögonblick. Utövare tränas i konsten att leva i nuet och motstå hjärnans önskan att driva iväg i dagdrömmeri. Har de rätt?

Vi människor har förmågan att tänka på annat än det vi ägnar oss åt. Våra händer kan diska samtidigt som vi i tankarna befinner oss någon helt annan stans. Vi tänker på saker som kommer att hända, som vi hoppas skall hända, vad vi borde ha gjort, hur våra liv vore om bara, och på saker som aldrig kommer att inträffa. Vi gör det dessutom väldigt ofta.

Ur ett överlevnadsperspektiv har denna förmåga gett oss kritiska fördelar. Så som förmåga att planera, dra slutsatser, lära och resonera. Dock verkar det som att denna förmåga har en emotionell kostnad.

Läs mer>>>

Världsrekord av Kristina Paltén just i detta nu!

2014/11/07 · Publicerad i Uppdaterat · kommentar 

En av våra fantastiska coacher och prestationsutvecklare Kristina Paltén håller just på att bryta igenom världsrekordgränsen på 48h löpning på löpband! 30,7 mil!
http://bambuser.com/v/5055379

Du läcker som ett såll

2014/10/16 · Publicerad i Uppdaterat · kommentar 

IMG_7296Ledarskap handlar i sin enklaste form om att ha tillit i sina professionella relationer. Med andra ord att de du leder och de du leder tillsammans med känner att de kan lita på dig. När jag pratar om att lita på menar jag inte bara utifrån ett ärlighetsperspektiv. Det är minst lika viktigt att medarbetarna litar till mina resurser! Ledarskap handlar således om känslor inför varandra. När tilliten är så stor till dig att du kan utmana och få förtroende kan du ta steget från chefskap till ledarskap.

Det är många komponenter inblandade i tillit men om vi börjar med grunderna i det enskilda mötet är det ändå några enkla komponenter vi kan plocka ut.
Harmoni mellan våra känslouttryck och övrig kommunikation är kanske det allra viktigaste.

Ickeverbal – kommunikation
Det är här kroppsspråket kommer in, eller inte, egentligen.  Ta en paus i ditt läsande efter det här stycket och gör följande: Plocka ner alla böcker du har i bokhyllan som behandlar kroppsspråket och lägg dem i en låda.
Göm lådan.
Nu kan vi fortsätta.
Att korsa armarna visar inte att man är stängd eller avvaktande eller något annat. Det betyder bara att man har armarna korsade? Det samma gäller att sitta med benen korslagda och så vidare.

Ansiktet ljuger aldrig
Vad som däremot är intressant är att vi har en direkt kommunikation mellan våra känslor och vår omgivning via den muskulatur som inte bara är kopplad till vilja. Detta gäller framförallt den muskulatur som omger våra ögon och till viss del andra muskler i ansiktet. De känslor som kommuniceras via våra ansiktsuttryck är alltså inte något vi styr över. Snararare är det så att vi upplevs som onaturliga om vi försöker styra över detta. Samtidigt är det en viktig del i det sociala samspelet att dölja våra verkliga emotioner. Baksidan är att många blir duktiga på att inte upptäcka emotioner för att vara ”bekväma” i det sociala livet.
Redan på -60 talet upptäckte man att vissa känslor är universella. Även om Darwin försökte visa detta redan i slutet av 1800-talet.  Med universella menar man i detta sammanhang att de inte är kopplade till ursprung eller miljö utan kan antas ligga förprogrammerade i oss från födsel. Likaså är förändringarna i ansiktet universella. Till många ledares stora förtret innebär detta att man egentligen inte framgångsrikt kan dölja sina känslor, bara välja att fokusera på det som får oss att känna den önskade emotionen.
De universella emotionerna är ilska, glädje, rädsla, ledsnad, förvåning och avsmak/avsky. Vi läcker således som såll?
Bland annat baserat på en bok som publicerades 1970 av Carl-Herman Hjortsjö, men framförallt resor och egna empiriska studier under 7 år. Kunde Paul Ekman beskriva samtliga ansiktsrörelser i ett system som kallas FACS eller Facial Action Coding System. Aktionsenhet nummer 17 är till exempel att puta med underläppen och fladdrar förbi under en kort stund hos den som blir ledsen och på väg att falla i gråt…

Det chefer och ledare som vågar kommunicera även på ett känslomässigt plan skapar trygga grupper bestående av trygga och sedda individer.

 

Detta inlägg publicerades först på Sveriges HR Förening.

Ducka och skyll på andra – det lönar sig nästan alltid

2014/10/12 · Publicerad i Uppdaterat · kommentar 

Gå gärna igenom nyhetsflödet angående tex vapenfabriken i Saudiarabien efter att ha tittat på videon nedan.

En av de stora skillnaderna mellan att vara ledare för en grupp människor som gör ett riktigt jobb och politiskt tillsatta ledare och politiker. Är att de senare i stort sett alltid tjänar på att ljuga. Om lögnerna sen kommer fram är det viktigt att endera ignorera eller skylla på någon annan. En ledare och chef som gör så på en vanlig arbetsplats får förr eller senare gå. En politiskt tillsatt ledare kan oftast fortsätta med det de gör. Förutsatt att de aldrig erkänner fel alltså.

Vibeke Pålhaugen skickade denna utmärkta video som illustrerar ett flödesschema för det perfekta ledarskapet! Skulle du istället vilja utforska det personliga, ärliga ledarskapet är du välkommen att kontakta oss!

(Kort översättning från Vibeke: söppel=sopor och tukla = pillat)

 

Tänk om om kompetens

2014/10/03 · Publicerad i Uppdaterat · kommentar 

Vi har förmånen att arbeta med några av Sveriges och världens främsta organisationer. HR har de senaste åren tydligt ökat sitt inflytande i många organisationer. Verktyg har tagits fram och implementerats för att kartlägga kompetens eller behovet därav. Snillrikt har dessa kopplats till löneutveckling, lönesamtal, målsättningar samt utvecklingssamtal. Detta är viktigt, självklart, glädjande och inte en dag för tidigt. Dock så är utmaningen vi ser att de utvecklingsområden som är uppenbart synliga för de allra flesta i en organisation samtidigt är mycket svåra att mäta och att flytta resurser till.
Vad är det då som är synligt och uppenbart för de flesta? Jo, det faktum att attityder, beteenden, känslor, dagsform, kommunikation, kreativitet, uthållighet, disciplin, öppenhet, drivkrafter, värderingar o s v är det som driver prestationer och produktivitet. Hur stor andel av kompetensutvecklingsbudgeten läggs på att aktivt jobba med de här delarna av organisationerna idag? Alldeles oavsett om vi talar om en procent eller fem procent så är det alldeles för lite. Med detta resonemang menar jag inte att yrkeskompetens är oviktigt på något sätt utan en given förutsättning. Däremot så kommer vi inte åt kompetensen om inte människan, gruppen och organisationen är i form. När du av trötthet, irritation, nedstämdhet, förvirring eller anspänning inte gör det du vet krävs och som du planerat vet du att det finns en rejäl klyfta mellan att veta, kunna, vilja och att faktiskt göra. Särskilt när det kommer till det mellanmänskliga som att hantera konflikter, ge feedback, lyssna, stå på sig osv. Har du någon gång hanterat dina nära och kära på ett sätt som bryter mot din kunskap, övertygelse, kompetens och värderingar då vet du vad jag pratar om. För att prestera utifrån vår fulla kompetens och värdegrund krävs det impulskontroll. Impulskontroll kräver i sin tur ett överskott av energi. När vi diskuterat de här frågorna med företagsföreträdare möts vi ofta av argument som har med friskvårdstimmar, gymkort, försäkringar, samtalsstöd och tidiga insatser vid återkommande korttidssjukfrånvaro att göra. Återigen, superbra! De här åtgärderna handlar dessvärre mest om att se till att minska risken för sjukdom inte att slipa på formen. Om vi tänker oss en skala från -20till +20 där vi under +/- 0 blir sjuka, trötta och smärtsamt lågproduktiva. Så handlar mycket av arbetet som landar i knät på HR om att fånga de som en stund befunnit sig i nollzonen eller därunder. Den andra sidan av skalan, dvs 1-20 handlar om olika hög grad av energi, manifesterad i glädje, harmoni, trygghet, livskraft och möjlig produktivitet. Tänk om vi vågade lägga större resurser på att trimma formen och föda möjliga topprestationer? Vi vet vad som händer då eftersom det ofta är just detta vi får göra tillsammans med våra kunder. Kostnaderna minskar och produktiviteten ökar när man vågar gå in och stärka det redan starka även hos de svaga. Tänk om man i ledningar i större utsträckning sa: Hur ska vi få ut 20% mer kreativitet, produktivitet och välmående ur oss själva och våra medarbetare? Istället för att lova motsvarande nedskärningar för att öka lönsamheten. Framförallt är detta fullt möjligt i tjänste- och servicenäringen.
Gå till dig själv och titta samvetsgrant på dig själv och fundera över de perioder som du med lätthet utfört de uppgifter du vet leder till önskat resultat oavsett om det handlar om träning, relationer eller jobb. Jämför dessa perioder med perioder av lättja, trötthet och oförmåga att göra det du vet krävs för att ta ansvar för din vilja? Vad är det som skiljer dessa perioder åt? Kompetens eller attityd?
What actually drives us

Bläddra framåt »