Ett litet spel om medarbetarskap

Ett litet spel om medarbetarskap har sitt ursprung i boken “En liten bok om medarbetarskap” av Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson och är framtaget av Prestationsbyrån i syfte att synliggöra och utveckla goda medarbetarbeteenden.

Medarbetarskapsspelet har formen av ett klassiskt sällskapsspel som de allra flesta kan känna igen sig i. Boken anger den teoretiska ramen och spelet blir arenan där man tillsammans utforskar de egna förutsättningarna för det goda medarbetarskapet utifrån den specifika arbetsmiljö i vilken man verkar.

Genom spelpedagogik kan ni på ett lustfyllt sätt engagera medarbetare och låta dem vara delaktiga i företagets och organisationens utveckling utifrån perspektivet medarbetarskap. Spelet tar deltagarna direkt in i lösningsfokus på ett positivt sätt och man får bidra med kunskap som en ledning eller en chef många gånger saknar.

Resultatet blir en typ av behovsinventering som visar vad medarbetarna behöver för att vara goda medarbetare. Denna återkopplas därefter till ledning och chefer att ta ställning till och man kan sedan välja att agera på de punkter och områden som är viktiga. Spelet fungerar som en motivationshöjare för de som deltar och genom spelpedagogiken kan organisationer nå fram till konkreta förslag och lösningar och synliggöra utvecklingsområden på ett engagerat och resurseffektivt sätt.

Spelet går att spela på plats i ett rum och även i en digital version.

Läs mer Visa mindre
Jag vill gärna gå utbildningen!
Jag vill gärna gå utbildningen!

Om medarbetarskap