Jonas Elfort Ek

070-505 42 51 linkedin

Senior konsult, VD och grundare av Prestationsbyrån. Jonas tar uppdrag inom team- och ledarskapsutveckling och är Prestationsbyråns
mest anlitade föreläsare, främst inom området prestationsutveckling. Jonas har en bakgrund inom Personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet samt sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Han har arbetat inom akutpsykiatrin och socialpsykiatrin och är QiGonginstruktör.

Profil

Efter sju år inom psykiatrin och dubbelt så många års praktik av QiGong och annan träning är jag övertygad om träningen och rörelsens betydelse för personlig utveckling på alla plan. Min roll idag är som ledare, utbildare, coach, handledare och föreläsare. Min huvudinriktning är hög prestation genom uthållighet och välmående, och kunderna finns bland allt från elitidrottare till ledare på koncernnivå.

Mina styrkor

Mitt osentimentala, konfliktorädda och affärsorienterade tankesätt som leder till att jag lyckas hjälpa så många personer på chefspositioner att både prestera och må bättre.

Kontaktuppgifter

Jonas Elfort Ek

+46 735-05 42 51

jonas@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Senior konsult, VD och grundare av Prestationsbyrån. Jonas tar uppdrag inom team- och ledarskapsutveckling och är Prestationsbyråns
mest anlitade föreläsare, främst inom området prestationsutveckling. Jonas har en bakgrund inom Personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet samt sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Han har arbetat inom akutpsykiatrin och socialpsykiatrin och är QiGonginstruktör.

Profil

Efter sju år inom psykiatrin och dubbelt så många års praktik av QiGong och annan träning är jag övertygad om träningen och rörelsens betydelse för personlig utveckling på alla plan. Min roll idag är som ledare, utbildare, coach, handledare och föreläsare. Min huvudinriktning är hög prestation genom uthållighet och välmående, och kunderna finns bland allt från elitidrottare till ledare på koncernnivå.

Mina styrkor

Mitt osentimentala, konfliktorädda och affärsorienterade tankesätt som leder till att jag lyckas hjälpa så många personer på chefspositioner att både prestera och må bättre.

Kontaktuppgifter

Jonas Elfort Ek

+46 735-05 42 51

jonas@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Emma Junström

076 391 54 42 linkedin

Konsult på Prestationsbyrån. Uppdrag inom ledarutbildning på gruppnivå och med individstöd och coachning för enskilda medarbetare och chefer på Stockholm stad, Vattenfall och JM. Prestationsbyråns coachutbildning, Psykologstudier vid Lunds universitet
Sociologi- och pedagogikstudier vid Stockholms universitet. Certifierad ledarutbildare i Situationsanpassat Ledarskap. Gruppledare i ACT – att hantera stress och främja hälsa. Platschef på Friskis&Svettis och Diplomerad jympa- och uteledare. Föreningseldsjäl med diverse idrottsrelaterade styrelseuppdrag, med elitfotboll som främsta idrottsliga merit

Profil

Det är aldrig för sent att utvecklas och frigöra mer av sin potential. Min tro på människans kapacitet är orubblig. Balansen mellan belastning och återhämtning är helt avgörande för prestationen, där båda delar är precis lika viktiga.

Mina styrkor

I coachprocessen hör jag det som inte alltid sägs och sätter ord på det. Det ger oss ökade möjligheter att väcka liv i outnyttjad kapacitet och styra in oss i rätt riktning framåt.  Jag är trygg i att spegla den andre och väjer inte för det som är tyngre i livet. Min nyfikenhet är oändlig när det gäller människors reflektioner kring sig själva och sin omgivning. Vi blir dem vi är i interaktion med andra. Jag har god erfarenhet av träning, såväl på det rent fysiska som det menntala planet.

Kontaktuppgifter

Emma Junström

+46 763-91 54 42

emma@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Konsult på Prestationsbyrån. Uppdrag inom ledarutbildning på gruppnivå och med individstöd och coachning för enskilda medarbetare och chefer på Stockholm stad, Vattenfall och JM. Prestationsbyråns coachutbildning, Psykologstudier vid Lunds universitet
Sociologi- och pedagogikstudier vid Stockholms universitet. Certifierad ledarutbildare i Situationsanpassat Ledarskap. Gruppledare i ACT – att hantera stress och främja hälsa. Platschef på Friskis&Svettis och Diplomerad jympa- och uteledare. Föreningseldsjäl med diverse idrottsrelaterade styrelseuppdrag, med elitfotboll som främsta idrottsliga merit

Profil

Det är aldrig för sent att utvecklas och frigöra mer av sin potential. Min tro på människans kapacitet är orubblig. Balansen mellan belastning och återhämtning är helt avgörande för prestationen, där båda delar är precis lika viktiga.

Mina styrkor

I coachprocessen hör jag det som inte alltid sägs och sätter ord på det. Det ger oss ökade möjligheter att väcka liv i outnyttjad kapacitet och styra in oss i rätt riktning framåt.  Jag är trygg i att spegla den andre och väjer inte för det som är tyngre i livet. Min nyfikenhet är oändlig när det gäller människors reflektioner kring sig själva och sin omgivning. Vi blir dem vi är i interaktion med andra. Jag har god erfarenhet av träning, såväl på det rent fysiska som det menntala planet.

Kontaktuppgifter

Emma Junström

+46 763-91 54 42

emma@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Anna Lans

070-544 83 73 linkedin

Konsult på prestationsbyrån. Uppdrag med individstöd och coaching åt chefer och medarbetare på Vattenfall, Bonnier
tidskrifter, Expressen och Astra Zeneca. Genomför även kommunikationsuppdrag inom ramen för Prestationsbyrån.

Bakgrund

Prestationsbyråns coachutbildning samt ICF-certifiering från Hälsoakademin Europa. 4 års erfarenhet av coaching i eget företag
HR-chef på Prime PR. Kommunikationskonsult med drygt 15 års erfarenhet från såväl byrå- som köparsidan.
Har bland annat grundat pr-byrån Comma, varit PR- och kommunikationsansvarig på TV1000/Viasat, kommunikatör inom regeringskansliet samt nyhetsreporter på TV4 lokalt. Anna har en Fil kand från Samhällsvetarlinjen i Uppsala samt ledarutbildning inom coaching och situationsanpassat ledarskap, SL II

Profil

Jag har en orubblig tilltro till individens förmåga att öka sin medvetenhet om vilka möjligheter och drivkrafter han eller hon har. Och att med det som bas definiera en möjlig och önskad väg framåt. Jag tror på att i dialog finna sätt för dig att optimera din prestation och på
samma gång behålla kraft och balans i tillvaron.

Mina styrkor

Lyssnande och utmanande. Affärsmässig i mitt tänk och bra på att bidra både till reflektion och handling.

Kontaktuppgifter

Anna Lans

+46 705-44 83 73

anna@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Konsult på prestationsbyrån. Uppdrag med individstöd och coaching åt chefer och medarbetare på Vattenfall, Bonnier
tidskrifter, Expressen och Astra Zeneca. Genomför även kommunikationsuppdrag inom ramen för Prestationsbyrån.

Bakgrund

Prestationsbyråns coachutbildning samt ICF-certifiering från Hälsoakademin Europa. 4 års erfarenhet av coaching i eget företag
HR-chef på Prime PR. Kommunikationskonsult med drygt 15 års erfarenhet från såväl byrå- som köparsidan.
Har bland annat grundat pr-byrån Comma, varit PR- och kommunikationsansvarig på TV1000/Viasat, kommunikatör inom regeringskansliet samt nyhetsreporter på TV4 lokalt. Anna har en Fil kand från Samhällsvetarlinjen i Uppsala samt ledarutbildning inom coaching och situationsanpassat ledarskap, SL II

Profil

Jag har en orubblig tilltro till individens förmåga att öka sin medvetenhet om vilka möjligheter och drivkrafter han eller hon har. Och att med det som bas definiera en möjlig och önskad väg framåt. Jag tror på att i dialog finna sätt för dig att optimera din prestation och på
samma gång behålla kraft och balans i tillvaron.

Mina styrkor

Lyssnande och utmanande. Affärsmässig i mitt tänk och bra på att bidra både till reflektion och handling.

Kontaktuppgifter

Anna Lans

+46 705-44 83 73

anna@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Olof Nordqvist

073-384 91 90 linkedin

Förändringsledare och strateg på Prestationsbyrån. Ansvarar för och arbetar ofta med våra uppdrag som har en större koppling till affär och verksamhet. Vanligaste uppdragen är verksamhetsutveckling med grupper, dels i rollen som strateg att ta fram konkreta lösningar, dels i rollen som moderator och processledare. Olof göra också individuell coachning. Olof har en bakgrund som ledare inom marknad och affärsutvecklingschef, i första hand detaljhandel, samt även drivit egna företag och kommunikationsbyråer under lång tid.

Profil
Min drivkraft som coach och förändringsledare är att stödja andra i att uppnå sina mål. När de, och vi tillsammans, lyckas med det, får det mig att känna mig stolt och duktig. En god cirkel där båda vinner.

Mina styrkor
Jag kombinerar min strategiska erfarenhet som ledare i olika verksamheter, med coachens arbetssätt. Det betyder att jag ser till att ha mycket god insikt om uppdragsgivarens situation, och kan sedan leda förändringsarbetet på ett informellt coachande sätt, med ett tydligt mål mot önskat resultat.
Jag är en god lyssnare och kan ta till mig mycket information och se samband. Jag är en god kommunikatör med mångårig vana av upplevelsebaserad inlärning och moderering.

Kontaktuppgifter
Olof Nordqvist
+46 73 384 91 90
olof@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Förändringsledare och strateg på Prestationsbyrån. Ansvarar för och arbetar ofta med våra uppdrag som har en större koppling till affär och verksamhet. Vanligaste uppdragen är verksamhetsutveckling med grupper, dels i rollen som strateg att ta fram konkreta lösningar, dels i rollen som moderator och processledare. Olof göra också individuell coachning. Olof har en bakgrund som ledare inom marknad och affärsutvecklingschef, i första hand detaljhandel, samt även drivit egna företag och kommunikationsbyråer under lång tid.

Profil
Min drivkraft som coach och förändringsledare är att stödja andra i att uppnå sina mål. När de, och vi tillsammans, lyckas med det, får det mig att känna mig stolt och duktig. En god cirkel där båda vinner.

Mina styrkor
Jag kombinerar min strategiska erfarenhet som ledare i olika verksamheter, med coachens arbetssätt. Det betyder att jag ser till att ha mycket god insikt om uppdragsgivarens situation, och kan sedan leda förändringsarbetet på ett informellt coachande sätt, med ett tydligt mål mot önskat resultat.
Jag är en god lyssnare och kan ta till mig mycket information och se samband. Jag är en god kommunikatör med mångårig vana av upplevelsebaserad inlärning och moderering.

Kontaktuppgifter
Olof Nordqvist
+46 73 384 91 90
olof@prestationsbyran.se

Läs mer Visa mindre

Robert Alm

0735 -99 44 04

Konsult på Prestationsbyrån. Uppdrag med individstöd och coaching åt chefer och medarbetare på SATS, SL, Ericsson, Stockholm stad, Björn Axen och JM. Robert utbildar i Prestationsbyråns coachutbildning, Prestation och återhämtning och Energiindex handledarutbildning.

Bakgrund

Coach på Prestationsbyrån sedan 2011. Handledarutbildning för grupper, Ledarskap och Rehabilitering
Sjuksköterska sedan år 2000 med erfarenhet från Onkologi, Intensivvård, brännskadevård, ortopedi, geriatrik, akutvård
Mentalskötare med 3 års erfarenhet från Akut Psykiatrin i Nacka
Miljöterapeut på Viksjö Gård
Diplomerad terapeut i Kinesisk medicin med inriktning akupunktur, Diplomerad Qi Gong instruktör Lohan Qi Gong
Illustratör

Profil

Professionellt är jag nyfiken på dig och allt du delar med dig om ditt liv och dina förhoppningar drömmar och din bakgrund. Jag upplever ofta att jag får en stark förståelse för de kuggar som driver en person efter ett par samtal. Din drivkraft eller motivation, vad som får dig att gå upp om morgonen är en utkikspunkt för hur jag arbetar med dig. Jag ser det som min yrkesskicklighet att låta
mitt ego stå tillbaka för att du skall få plats.

Mina styrkor

Lyssnandet, speglandet och letandet efter din drivkraft. Att se om det finns en inre motivation för handling i dina önskningar. Uppdatera individen till den version av sig själv som hon är idag. Orädd för svåra samtal och nyfiken på till synes små saker i ditt liv.
Kontaktuppgifter

Robert Alm
+46 735 -99 44 04
robert@prestationsbyran.se

 

Läs mer Visa mindre

Konsult på Prestationsbyrån. Uppdrag med individstöd och coaching åt chefer och medarbetare på SATS, SL, Ericsson, Stockholm stad, Björn Axen och JM. Robert utbildar i Prestationsbyråns coachutbildning, Prestation och återhämtning och Energiindex handledarutbildning.

Bakgrund

Coach på Prestationsbyrån sedan 2011. Handledarutbildning för grupper, Ledarskap och Rehabilitering
Sjuksköterska sedan år 2000 med erfarenhet från Onkologi, Intensivvård, brännskadevård, ortopedi, geriatrik, akutvård
Mentalskötare med 3 års erfarenhet från Akut Psykiatrin i Nacka
Miljöterapeut på Viksjö Gård
Diplomerad terapeut i Kinesisk medicin med inriktning akupunktur, Diplomerad Qi Gong instruktör Lohan Qi Gong
Illustratör

Profil

Professionellt är jag nyfiken på dig och allt du delar med dig om ditt liv och dina förhoppningar drömmar och din bakgrund. Jag upplever ofta att jag får en stark förståelse för de kuggar som driver en person efter ett par samtal. Din drivkraft eller motivation, vad som får dig att gå upp om morgonen är en utkikspunkt för hur jag arbetar med dig. Jag ser det som min yrkesskicklighet att låta
mitt ego stå tillbaka för att du skall få plats.

Mina styrkor

Lyssnandet, speglandet och letandet efter din drivkraft. Att se om det finns en inre motivation för handling i dina önskningar. Uppdatera individen till den version av sig själv som hon är idag. Orädd för svåra samtal och nyfiken på till synes små saker i ditt liv.
Kontaktuppgifter

Robert Alm
+46 735 -99 44 04
robert@prestationsbyran.se

 

Läs mer Visa mindre