Utbildningar

Datum för spelledarutbildningen, certifierad spelledare för Ett litet spel om medarbetarskap:

9 december 2022 09.00-16.00

Anmälan sker här

 

Webinar

Presentation av Ett litet spel om medarbetarskap

15 november  08.30-09.00

15 november  11.30-12.00

25 november 08.30-09.00

Anmälan sker här