Vi ökar ert företags energi och prestationer

Vi utvecklar grupper och effektiva team

Vi implementerar er värdegrund och önskat beteende

Vi utvecklar ert medarbetarskap

En liten dag om medarbetarskap

Varmt välkommen till En liten dag om medarbetarskap!

Under dagen kommer du att få ta del av:

  • Inspirerande föreläsningar av Stefan Söderfjäll och Jonas Elfort Ek, som ger en djupare förståelse för begreppet medarbetarskap samt förutsättningar för att lyckas med ett sådant arbete.
  • Erfarenheter från företag och organisationer som nått framgång genom att jobba med medarbetarskap.
  • Hur vi praktiskt jobbar med medarbetarskap via vårt spel ”Ett litet spel om medarbetarskap”. Du kommer under dagen att få ta del av pedagogiken samt testspela.

Spännande samtal och nätverkande med andra deltagare under trevliga former.

Det här är tillfället då du verkligen kan djupa i ämnet medarbetarskap, få praktiska tips och råd och knyta nya kontakter.

Vad får du?

  • Frukost, lunch & fika
  • Stefan Söderfjälls digitala medarbetarskola, med en massa nyttig och relevant info.
  • Möjlighet att gå en spelledarutbildning till reducerat pris.

En dag med massa inspiration, kunskap och nya perspektiv. tillsammans med ett glatt gäng likasinnade i en härlig miljö!

En liten dag om medarbetarskap

När Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson kom ut med sin bok En liten bok om medarbetarskap hände flera saker. Vi som läste boken fick en tydlig bild av begreppet medarbetarskap, något som varit högst oklart tidigare inom svensk forskning och litteratur. De definierade och ramade in vad som krävs av en individ för att vara en god medarbetare och de knuffade definitivt medarbetarskapet till toppen av mångas agendor. I ett kreativt samarbete med Prestationsbyrån föddes sedan Ett litet spel om medarbetarskap som på ett praktiskt, roligt och konkret sätt låter medarbetare få testa och tycka till kring vad som är bästa sättet att bete sig på i olika situationer som uppstår på arbetsplatsen. För många blev boken och spelet en perfekt kombination av att först sprida förståelse och ljus över begreppet och sedan få ett verktyg för att praktiskt tillämpa teorin.

Det vi gör

Vi stöder, utvecklar och säkerställer höga hållbara prestationer i företag och andra organisationer!
Vi har specialiserat oss på att stödja de utmaningar som många verksamheter upplever i vår tid, d v s att både hantera snabb förändring, ökad konkurrens mm, och samtidigt säkerställa prestation, engagemang och hälsa hos alla medarbetare.

Vi gör det med djup insikt om hur vi människor fungerar, och vad som krävs av företag för att driva verksamheter på snabbt föränderliga marknader.

Vi jobbar inom fem tjänsteområden, som alla är viktiga för prestation:

– Tydliggöra engagerande mål och planer
– Etablera kultur och värderingar
– Utveckla involverande ledarskap
– Utveckla medarbetarskap och självledarskap
– Säkra genomförande, resultat och lärande